Search form

San Juan 8:36

36Sa̱ꞌá ño̱ó tá ná taó xóo na̱ kúú de̱ꞌe Ndios ndoꞌó ti̱xi ndáꞌa̱ ña̱ dándáki ñaá, dá kía̱n koni ndisa ndó kankuei ndó ti̱xi ndáꞌán.