Search form

San Juan 8:38

38Káꞌi̱n xíꞌín ndó saꞌa̱ ndidaá ña̱ ni̱ xini yuꞌu̱ díi̱n tatái̱. Tído ndoꞌó kúú na̱ kée ña̱ ni̱ seídóꞌo ndó ni̱ kaꞌa̱n tatá ndo̱ xíꞌín ndó.