Search form

San Juan 8:39

Kaá Jesús ña̱ tatá ta̱a ñoó kúú ña̱ uꞌu̱

39Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―Abraham va kúú tatá ndu̱.

Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Tá miía̱n ndaa̱ de̱ꞌe Abraham kúú ndoꞌó, dá kía̱n kee ndó táto̱ꞌon ni̱ sa̱ kee Abraham.