Search form

San Juan 8:40

40Tído viti ndúkú ndó kaꞌání ndó yuꞌu̱, dá chi̱ káꞌi̱n ña̱ ndaa̱ xíꞌín ndó, ta ña̱ ndaa̱ yóꞌo kía̱n ni̱ ka̱sto̱ꞌon mií Ndios xíꞌíi̱n. Ta ko̱ ní kée Abraham táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée mií ndó.