Search form

San Juan 8:42

42Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Tá miía̱n ndaa̱ ndisa Ndios kúú tatá ndo̱, dá kía̱n koni̱ ndo̱ yuꞌu̱, ní kúu. Dá chi̱ noo̱ Ndios ni̱ kii yuꞌu̱. Ta ko̱ véi yuꞌu̱ xíꞌín ña̱ kóni̱ miíí, Ndios vá ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii.