Search form

San Juan 8:44

44Chi̱ kúú ndó kuendá ña̱ uꞌu̱, ta ño̱ó kúú tatá ndo̱, chi̱ ña̱ kóni̱ tatá ndo̱, ño̱ó taꞌani kóni̱ mií ndó. Dá chi̱ nda̱ mií saꞌa̱ kúúán ña̱ saꞌání ndi̱i. Ta ko̱ ndíko̱a̱n ña̱ ndaa̱, dá chi̱ ko̱ó ña̱ ndaa̱ noo̱án. Sa̱ꞌá ño̱ó tá kaꞌa̱n to̱ꞌán, náꞌa̱ miíán ña̱ ki̱ꞌo dión kíán. Ta ndinoꞌo ña̱ to̱ꞌón káꞌa̱n, chi̱ miíán kúú ña̱ táꞌí ndidaá ña̱ to̱ꞌón.