Search form

San Juan 8:47

47Chi̱ na̱ kúú kuendá Ndios, no̱ón kúú na̱ natiin va̱ꞌa to̱ꞌon ve̱i noo̱ Ndios. Ta ndoꞌó, ko̱ nátiin va̱ꞌa taꞌon ndó to̱ꞌon káꞌi̱n, dá chi̱ ko̱ kúú taꞌon ndó kuendá Ndios ―kaá na̱.