Search form

San Juan 8:49

49Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ko̱ ta̱ꞌón ña̱ uꞌu̱ nákaa̱ ini yuꞌu̱. Diꞌa xíꞌoi ña̱ñóꞌó no̱ó na̱ kúú tatái̱ Ndios. Tído ndoꞌó, diꞌa kénóo ndó yuꞌu̱.