Search form

San Juan 8:52

52Dá ni̱ kaa ta̱ Israel ñoó xíꞌín ná:

―Viti kía̱n kátóni̱ ndaa̱ ini ndu̱ ña̱ nákaa̱ ña̱ uꞌu̱ ini ní, dá chi̱ ni̱ xiꞌi̱ va Abraham, ta ni̱ xiꞌi̱ taꞌani dao ka̱ profeta. Tído mií ní kaá ña̱ na̱ ná kandita toon xíꞌín to̱ꞌon káꞌa̱n ní, ni iin kuu̱ ta̱ꞌón o̱ ku̱ú na̱.