Search form

San Juan 8:54

54Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Tá ná ndukú yuꞌu̱ ña̱ñóꞌó miíí, dá kía̱n ko̱ ndáya̱ꞌi taꞌan vaan. Mií vá tatá yuꞌu̱ kúú na̱ xíꞌo ña̱ñóꞌó noo̱í, táꞌa̱n na̱ kaá ndo̱ kúú Ndios noo̱ ndo̱.