Search form

San Juan 8:55

55Tído ndoꞌó kúú na̱ ko̱ náꞌá taꞌon ñaá. Yuꞌu̱ kúú na̱ náꞌá ñaá. Chi̱ tá ná kaai̱ ña̱ ko̱ náꞌí na̱, dá kía̱n kúúí iin ta̱ to̱ꞌón táto̱ꞌon ki̱ꞌo kúú ndoꞌó. Tído yuꞌu̱ náꞌí na̱, ta seídóꞌi to̱ꞌon káꞌa̱n na̱.