Search form

San Juan 8:56

56Ta ni̱ kadii̱ nda̱ꞌo ini Abraham, tatá sáꞌano ndó, tá ni̱ ka̱ndaa̱ ini na̱ ña̱ koni na̱ kasaa̱ yuꞌu̱ ñayuú yóꞌo. Ta miía̱n ndaa̱ kuiti ni̱ xini na̱án, ta kúú ni̱ kadii̱ nda̱ꞌo ini na̱ ―kaá na̱.