Search form

San Juan 8:58

58Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ sa̱ daá ió va yuꞌu̱ tá ko̱ ñáꞌa̱ kaki Abraham, chi̱ yuꞌu̱ kúú na̱ daá kúúí.