Search form

San Juan 8:59

59Dá ni̱ tiin ra yuu̱ kuaꞌa̱n ra̱ chiyúú rá Jesús. Tído ni̱ chi̱de̱ꞌé na̱, dá ni̱ keta na yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano ñoó. Dá ni̱ chi̱kaꞌanda na̱ tein ña̱yuu ñoó, dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱.