Search form

San Juan 8:9

9Tá ni̱ seídóꞌo ta̱a ñoó ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Jesús dión, dá ni̱ xi̱kaꞌan noo̱ mií rá, ta iin rá iin ra ni̱ na̱kiꞌin íchi̱ ni̱ na̱ndió kuéi ra kuaꞌa̱n ra̱. Dinñóꞌó ta̱ sáꞌano ni̱ kee kuaꞌa̱n, dá ni̱ sa̱rkuei ta̱ kuálí cháá ka̱ kuaꞌa̱n ra̱. Ta nda̱dá iin tóꞌón Jesús xíꞌín ta̱ꞌáná ñáꞌa̱ ñoó ni̱ ka̱ndo̱o noo̱ ndéi ndidaá ña̱yuu ni̱ ndi̱tútí ñoó.