Search form

San Juan 9:11

11Dá ni̱ kaa ra̱:

―Ta̱a naní Jesús ñoó ni̱ ka̱va̱ꞌa lúꞌu̱ ndeiꞌi̱ xíꞌín ta̱di̱í ra̱, dá ni̱ chi̱ndaá ra̱án sata̱ nduchí nóói̱. Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌíín: “Kuaꞌán noo̱ nákaa̱ pila Siloé, ta ñoó nakatón noo̱o̱n”, kaá ra̱ xíꞌíi̱n. Dá ni̱ saꞌi̱n, dá tá ni̱ na̱katai noo̱í, ta kúú ni̱ na̱tu̱u vaan.