Search form

San Juan 9:13

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ nda̱to̱ꞌón ta̱ fariseo ta̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa ñoó ndi ni̱ kuu, dá ni̱ ndu̱va̱ꞌa ra

13Dá ni̱ kee na ndáka na ta̱a ni̱ na̱tu̱u noo̱ ñoó kuaꞌa̱n na̱ no̱ó ta̱ fariseo.