Search form

San Juan 9:16

16Dá ni̱ kaa dao ta̱ fariseo ñoó:

―O̱ du̱ú taꞌon ta̱a ni̱ ta̱ndaꞌá Ndios kasaa̱ kúú ta̱a ñoó, dá chi̱ ni̱ ya̱ꞌa ra kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ yo̱.

Ta dao ka̱ ra̱ kaá:

―¿Ndi kee ví iin ta̱a kómí kua̱chi kee ra ña̱ náꞌano yóꞌo?

Ta kúú ni̱ ka̱sáꞌá naá táꞌan mií rá ndéi ra.