Search form

San Juan 9:18

18Tído ko̱ ní kándísa taꞌon ta̱ néꞌe choon no̱ó na̱ Israel ña̱ ni̱ sa̱ kuu ra iin ta̱a ko̱ túu noo̱, ta ko̱ kándísa ra ña̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa ra. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kana ra tatá ta̱a ni̱ na̱tu̱u noo̱ ñoó xíꞌín naná ra̱,