Search form

San Juan 9:19

19dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá:

―¿Á de̱ꞌe ní kúú ta̱a yóꞌo? Ta káꞌa̱n ní ña̱ nda̱ ni̱ kaki ra ko̱ túu noo̱ rá. Ta, ¿ndi ni̱ kuu ña̱ ndéꞌé rá viti?