Search form

San Juan 9:2

2Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá ta̱a xíonoo xíꞌín ná ñoó, ta kaá ra̱:

―Maestro, ¿ndá yoo ni̱ ya̱ꞌa ni̱ kee kua̱chi, á mií rá o na̱ veꞌe ra, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ túu noo̱ rá ni̱ kaki ra?