Search form

San Juan 9:21

21Tído ko̱ náꞌá taꞌon nduꞌu̱ ndi ni̱ kuu ni̱ na̱tu̱u noo̱ xí. Ta ko̱ náꞌá taꞌon ndu ndá yoo ni̱ kedaá xíꞌín xí, dá ni̱ na̱tu̱u noo̱ xí. Ndato̱ꞌón ní mií xí, chi̱ ta̱a sa̱va̱ꞌa vá kúú xí. Sa̱ kánian ki̱ꞌo mií xí kuendá sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ndoꞌo xi ―kaá na̱.