Search form

San Juan 9:22

22Dión ni̱ kaa na̱ veꞌe ra, dá chi̱ yuꞌú na̱ kée ta̱ néꞌe choon no̱ó na̱ Israel. Dá chi̱ sa̱ ni̱ ka̱ndo̱o ra ña̱ ndidaá ña̱yuu nakoni ña̱ Jesús kúú na̱ dáka̱ki ñaá, no̱ón kúú na̱ taxí rá veꞌe noo̱ nátaka na̱ ñoo ñoó.