Search form

San Juan 9:24

24Dá ni̱ na̱ndió kuéi tuku ra ni̱ kana ra ta̱a ni̱ na̱tu̱u noo̱ ñoó. Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín rá:

―Kánian naki̱ꞌo yoꞌó ña̱ñóꞌó noo̱ Ndios va, dá chi̱ náꞌá vá nduꞌu̱ ña̱ iin ta̱a kómí kua̱chi va kúú ta̱a ñoó.