Search form

San Juan 9:25

25Dá ni̱ kaa ta̱a ñoó xíꞌín rá:

―Ko̱ náꞌá taꞌon yuꞌu̱ á ta̱a kómí kua̱chi kúú rá o ko̱ó. Sa̱va̱ꞌa ña̱ náꞌá yuꞌu̱ kíán ña̱ ni̱ sa̱ kuui iin ta̱a ko̱ túu noo̱, tído viti ni̱ na̱tu̱u noo̱í ni̱ kee ra.