Search form

San Juan 9:27

27Dá ni̱ kaa ra̱:

―Sa̱ ni̱ na̱kani vai xíꞌín ndó, tído ko̱ kékuendá taꞌon ndó ña̱ káꞌi̱n xíꞌín ndó. ¿Ndiva̱ꞌa kóni̱ tuku ndó nakanii xíꞌín ndó? ¿Á kóni̱ taꞌani ndoꞌó ndiko̱ ndo̱ ta̱a ñoó, nda̱ni?