Search form

San Juan 9:3

3Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―O̱ du̱ú sa̱ꞌá kua̱chi mií rá, ta o̱ du̱ú sa̱ꞌá kua̱chi ni̱ kee na̱ veꞌe ra káa ra dión. Dión káa ra, dá kía̱n naꞌa̱ yuꞌu̱ ña̱ ndato nda̱ꞌo kuu kee Ndios xíꞌín rá.