Search form

San Juan 9:30

30Dá ni̱ kaa ta̱a ñoó xíꞌín rá:

―Naá vá inii̱ xiníi̱ ndoꞌó, chi̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa ndisa ta̱a ñoó noo̱í, tído ko̱ kándaa̱ ii̱ vá ini ndo̱ ndeí ni̱ kii ra.