Search form

San Juan 9:38

38Dá ni̱ kaa ra̱:

―Kándéé iníi̱ mií ní, satoꞌi̱.

Dá ni̱ ka̱sáꞌá rá ndáño̱ꞌo ñaá rá.