Search form

San Juan 9:4

4Ta miía̱n kánian kee yuꞌu̱ choon, ña̱ ni̱ saꞌanda na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii viti túu ii̱, dá chi̱ sa̱ ve̱i kuaa vá. Chi̱ tá ná kuaa, ko̱ íin ka̱ kuu kechóon.