Search form

San Juan 9:41

41Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Va̱ꞌa cháá ka̱ ní sá kuu ndó ta̱ ko̱ túu noo̱, dá kía̱n o̱ kátai̱ kua̱chi taꞌon ndó saꞌa̱ kua̱chi kée ndó. Tído kaá ndo̱ ña̱ túu noo̱ ndo̱, sa̱ꞌá ño̱ó tái̱ kua̱chi ndó noo̱ Ndios.