Search form

San Juan 9:6

6Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ daká Jesús lúꞌu̱ ñóꞌo̱ xíꞌín ta̱di̱í na̱. Dá ni̱ nduuan ndeiꞌi̱. Dá ni̱ chi̱ndaá na̱án sata̱ nduchí nóó ta̱a ko̱ túu noo̱ ñoó.