Search form

San Juan 9:7

7Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Kuaꞌán nakatón noo̱o̱n ta̱kui̱í ñóꞌo nda̱ yuꞌú pila, ña̱ naní Siloé ñoó ―kaá na̱. (To̱ꞌon yóꞌo kóni̱ kaa ta̱kui̱í ve̱i iin ka̱ xíán.)

Tá ni̱ saa̱ ra̱ ñoó, ta ni̱ na̱kata ra noo̱ rá, ta kúú sa̱ nde̱ꞌé vá rá ni̱ na̱ndió ko̱o ra kuaꞌa̱n ra̱.