Search form

San Lucas 1:18

18Dá ni̱ kaa Zacarías xíꞌín ángel ñoó:

―¿Ndí keei kandaa̱ inii̱ ña̱ dión koo? Dá chi̱ ta̱a sa̱va̱ꞌa va kúú yuꞌu̱, ta sa̱va̱ꞌa taꞌani ñadiꞌí yuꞌu̱.