Search form

San Lucas 1:39

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ saꞌa̱n María veꞌe Elisabet

39Tein kuu̱ dáá ñóó, dá ni̱ ndi̱ꞌi nda̱ꞌo ini María ni̱ kee xi kuaꞌa̱n xi̱ yukú ñóꞌó noo̱ nákaa̱ iin ñoo chí kuendá Judá.