Search form

San Lucas 1:55

55chi̱ ki̱ꞌo dión ni̱ xi̱ꞌo na to̱ꞌon na no̱ó na̱ sáꞌano veꞌe yó,

chi̱ ki̱ꞌo dión ni̱ kaa na̱ kee na xíꞌín Abraham xíꞌín ndidaá de̱ꞌe na,

ta daá kuití vá kée Ndios dión xíꞌín yó.