Search form

San Lucas 1:67

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ kaa Zacarías ni̱ kee Espíritu ii̱ Ndios

67Ta kúú Zacarías, ra̱ kúú tatá xi̱, ni̱ na̱kutí xíꞌín Espíritu ii̱ Ndios. Ta kúú ni̱ ka̱sáꞌá káꞌa̱n ra̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ sa̱ io xíꞌín sa̱ꞌá ña̱ koo chí noo̱: