Search form

San Lucas 1:72

72Ta ni̱ kaꞌa̱n na̱ ña̱ kuꞌu̱ ini na̱ saꞌa̱ ndidaá na̱ sáꞌano veꞌe yó.

Ta ko̱ ní nándodó taꞌon na ña̱ ndato ni̱ ka̱ndo̱o na kee na xíꞌín ná,