Search form

San Lucas 1:77

77Chi̱ kasto̱ꞌon yoꞌó xíꞌín na̱ ñoo Israel, dá ná kandaa̱ ini na̱ ndi kee Ndios, dá dáka̱ki ñaá ná,

chi̱ ki̱ꞌo káꞌano va ini na̱ sa̱ꞌá kua̱chi kée na.