Search form

San Lucas 10:1

Saꞌándá Jesús choon no̱ó oni̱ diko uxi̱ ta̱a ña̱ koꞌo̱n ra̱ ndidaá ñoo dánaꞌa̱ ra̱

1Tá ni̱ ndiꞌi ña̱ yóꞌo, dá ni̱ ka̱xi satoꞌo yo̱ Jesús oni̱ diko uxi̱ ka̱ ta̱a. Dá ni̱ ta̱ndaꞌá ná uu̱ rá uu̱ ra̱ koꞌo̱n ra̱ ndidaá kúú ñoo xíꞌín iin rá iin xíán no̱ó koꞌo̱n mií ná.