Search form

San Lucas 10:37

37Dá ni̱ kaa ta̱ dánaꞌa̱ ley ñoó:

―Táꞌa̱n ra̱ ni̱ kuꞌu̱ ini sa̱ꞌá ta̱ ni̱ ta̱rkueꞌe̱ ñoó.

Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ta ki̱ꞌo dión taꞌani kuaꞌán yo̱ꞌó keeón.