Search form

San Lucas 11:1

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús saꞌa̱ ndi kee yó kaꞌa̱n yo̱ xíꞌín Ndios

1Diꞌa ni̱ kuu tá nákaa̱ Jesús káꞌa̱n na̱ xíꞌín Ndios iin xíán. Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n na̱ xíꞌín Ndios, dá ni̱ kaa iin ta̱a xíonoo xíꞌín ná ñóó:

―Tatá, dánaꞌa̱ ní no̱ó nduꞌu̱ ndi kee ndu kaꞌa̱n ndu̱ xíꞌín Ndios táto̱ꞌon ni̱ da̱náꞌa̱ Juan no̱ó ta̱a sa̱ xi̱onoo xíꞌín ná.