Search form

San Lucas 11:11

11’Ta ndi ndáa ndoꞌó, na̱ kúú tatá, tá xíka̱ de̱ꞌe ndó pan keí xí noo̱ ndo̱, ¿á xíꞌo ndó iin yuu̱ noo̱ xí? O, tá xíka̱ xi̱ iin ti̱yaká keí xí, ¿á xíꞌo ndó iin koo̱ noo̱ xí?