Search form

San Lucas 11:15

15Tído dao ña̱yuu ñoó ni̱ kaa:

―Beelzebú, táꞌa̱n ña̱ kúú satoꞌo espíritu kini, ño̱ó vá kía̱n xíꞌo choon no̱ó ta̱a káa, sa̱ꞌá ño̱ó kándéé rá taó ra̱ espíritu kini ―kaá na̱.