Search form

San Lucas 11:18

18Ta dión taꞌani ndoꞌo ña̱ uꞌu̱ mií no̱ó tá kasáꞌá taꞌa̱nda̱ táꞌan xíꞌín ña̱ kéchóon noo̱án, chi̱, ¿ndi koo kaka choon néꞌan? Tído ndoꞌó kúú ra̱ káꞌa̱n ña̱ xíꞌín choon ni̱ xi̱ꞌo Beelzebú taó yuꞌu̱ espíritu kini kéchóon noo̱án.