Search form

San Lucas 11:19

19Chi̱ tá taó yuꞌu̱ espíritu kini xíꞌín choon ni̱ xi̱ꞌo Beelzebú noo̱í, dá kía̱n, ¿ndá yoo ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱ ndáꞌa̱ ta̱ ñoo mií ndó ña̱ taó rá espíritu kini, tá dáá? Tído ta̱a ñoó kúú ra̱ náꞌa̱ ña̱ o̱ du̱ú ña̱ ndaa̱ kía̱n káꞌa̱n ndo̱ sa̱ꞌí.