Search form

San Lucas 11:20

20Tído tá taó yuꞌu̱ espíritu kini xíꞌín choon ni̱ xi̱ꞌo Ndios noo̱í, dá kía̱n kanaꞌá ndó ña̱ miía̱n ndaa̱ kuiti sa̱ ni̱ kasa̱ndaá va kuu̱ ndu̱ꞌu ña̱yuu ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios.