Search form

San Lucas 11:22

22Tído tá ni̱ ka̱sáa̱ iin ka̱ ta̱a ndakí cháá ka̱ noo̱ ió ra̱, dá kía̱n vaá óon va kandeé rá xíꞌín rá, ta kuio ndaa ndiꞌi ra espada ra̱, táꞌa̱n ña̱ sa̱ ka̱ndeé iní ra̱ sa̱ chindeé ñaá, ta dasá ndíꞌi ra ña̱ sa̱ komí ta̱a ñoó.