Search form

San Lucas 11:24

Diꞌa ndóꞌo iin ta̱a tá nándió ko̱o espíritu kini nákaa̱a̱n ini ra̱

24’Tá kéta iin espíritu kini ini iin ta̱a, dá kía̱n kuaꞌa̱n iin xíán no̱ó i̱chí ndukúán noo̱ naniꞌi̱ ndée̱án. Tído tá ko̱ náni̱ꞌán noo̱ naniꞌi̱ ndée̱án, dá kásáꞌá nákani inia̱n: “Nandió ko̱o tukui noꞌi̱ veꞌe no̱ó ni̱ ketai ve̱ii”, kaáa̱n.