Search form

San Lucas 11:30

30Chi̱ táto̱ꞌon ni̱ kee Ndios iin ña̱ ndato xíꞌín Jonás tá ni̱ ta̱ndaꞌá ñaá ná ni̱ saꞌa̱n na̱ ñoo káꞌano naní Nínive, ki̱ꞌo dión taꞌani kee na iin ña̱ ndato xíꞌín na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo noo̱ ndo̱ꞌó, na̱ ndéi tiempo viti.